Pootgoedaangifte laat een sterke daling van de vrije rassen Bintje, Desiree en Monalisa zien.

De aangifte van de pootgoedpercelen is door de NAK weer gepubliceerd.  Door het late pootseizoen zullen er misschien nog wat wijzingen optreden. Ten opzichte van vorig jaar is het areaal pootgoed in Nederland ongeveer gelijk gebleven.

Aantal rassen aangemeld voor de keuring

De telers hebben dit jaar 472 rassen aangemeld voor de keuring. Rassen welke aangemeld zijn voor kwekersrecht maar nog niet zijn opgenomen in het rassenregister (rassen in onderzoek/toezicht), zijn hierin niet meegerekend. Het registratieonderzoek duurt normaal 2 jaar. Nieuwe rassen beginnen met een klein areaal en de oude rassen eindigen meestal met een klein areaal vandaar dat er veel rassen zijn met minder dan 10 ha oppervlakte aan pootgoed.

Rassen en oppervlakte aangegeven voor de keuring in 2021

Vooruitgang in de veredeling

Van het totaal aantal rassen die voor pootgoedkeuring in 2021 zijn aangegeven bij de NAK  zijn een aantal vrije rassen. Dit zijn rassen ouder dan 30 jaar en waarover de kweker geen licentie meer ontvangt. We zien, ondanks dat er ieder jaar vrije rassen bijkomen, het areaal toch afneemt. Dit betekent dat oude rassen worden vervangen door nieuwe betere rassen. Telers hebben behoefte aan sterke robuuste rassen welke resistent zijn tegen aaltjes, schurft of andere ziekten zoals Phytophthora. Het areaal Phytophthora resistente rassen die zowel voor de gangbare als voor de biologische teelt worden gebruikt, neemt dan ook in een snel tempo toe. Inmiddels zijn er meer dan 30 rassen die een hoge mate van resistentie in zich hebben. Maar ook op het gebied van smaak, bakkwaliteit, blauwgevoeligheid of andere kwaliteitseigenschappen boeken de kwekers vooruitgang. Dus mijn advies is dan ook, stap af van de oude niet rendabele rassen en gebruik nieuwe innovaties die door de kwekers worden aangeboden. Wie zien inmiddels dat het areaal van oude rassen als Bintje en Desiree sterk afnemen. Rassen die vatbaar zijn voor zo’n beetje alle voor de aardappel relevante eigenschappen.

Wat zijn de opmerkelijke trends.

Een paar trends heb ik inmiddels al genoemd. In het onderstaande overzicht kunnen we zien dat het areaal consumptie aardappelen een beetje afneemt maar daarentegen groeit het aantal hectares van de industrie-rassen. Zowel voor binnenlandsgebruik als voor de pootgoedexportmarkt zijn deze rassen erg populair.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *