Hoe belangrijk is het onderwatergewicht (OWG) voor de verschillende marktsegmenten

Het onderwatergewicht (OWG) is een indicator voor de verschillende marktsegmenten. Het wordt beïnvloed door veel verschillende factoren zoals ras, teelt-gerelateerde omstandigheden. Vanuit het OWG kan het drogestof- , en zetmeelpercentage maar ook het soortelijkgewicht worden berekend.

Hoe wordt het onderwatergewicht vastgesteld

Het onderwatergewicht, vaak afgekort als OWG, is het gewicht van 5 kg aardappelen welke onderwater worden gewogen. Bij gewassen aardappelen wordt een monster van 5050 gram gewogen (inclusief 1% aanhangend water).

OWG en marktsegmenten

De indicator OWG wordt gebruikt voor het vaststellen van de gebruiksmogelijkheden in de verschillende marktsegmenten. In het onderstaande schema wordt dit toegelicht.

Marktsegmenten en onderwatergewicht

De indeling is globaal. De eigenschappen van de rassen kunnen hier van afwijken. Als voorbeeld, er zijn rassen met een OWG van 375 gram en hebben een vast kooktype. Zo zijn en rassen met een OWG van 325 gram met een melig kooktype. Aardappelen met een vast kooktype worden ook wel salade aardappelen genoemd. De vastere kooktypes worden ook voor de krielmarkt gebruikt. De melige kooktypen worden ook gebruikt voor de bereiding van puree maaltijden. De frites en chipsindustrieën hebben graag rassen met een hoger OWG, omdat deze veel minder vet opnemen. Voor de zetmeel en vlokken is een hoog OWG erg belangrijk omdat deze gecorreleerd is aan een hoog drogestof percentage en ook aan een hoog zetmeelgehalte.

De invloed van het OWG op andere eigenschappen

Het OWG wordt beïnvloed door veel verschillende factoren zoals ras, grondsoort, bemesting (N en K) en beschikbaar water, licht en temperatuur, groeipatroon in een jaar en de mate van afrijping van de knollen. Binnen een partij komen er verschillen voor in OWG tussen de knollen. Binnen een knol is het OWG aan de buitenkant hoger dan in het midden en bij de navel hoger dan aan het top-eind. Ook zijn er verschillende eigenschappen welke door het OWG worden beïnvloed. Als een ras rijk is bemest met stikstof en niet goed is afgerijpt,  dan is het OWG lager waardoor het kooktype iets vaster wordt, de bakkleur slechter, maar de gevoeligheid voor stootblauw afneemt.

Drogestof, zetmeel en soortelijk gewicht

Vanuit het OWG kan het drogestof % worden berekend met de volgende formule:

Percentage drogestof = 0,0493*OWG+1,95

De drogestof (DS) bestaat voor een gedeelte (60-80%) uit zetmeel. Met de volgende formule is het zetmeel percentage te berekenen:

Percentage zetmeel = (OWG-70,3)* 0,04772

In een aantal landen zoals Canada en USA, wordt het OWG uitgedrukt in het soortelijk gewicht.

Soortelijk gewicht (SG) = 5000/ (5000-OWG)

Omrekentabel

In onderstaande de tabel is een overzicht weergegeven van het OWG, DS %, zetmeel %, SG, en de zetmeel per ha (T) bij een opbrengst van 35, 45, 55 en 65 ton aardappelen.

Omrekentabel voor de relatie tussen OWG, DS, zetmeel%, SG en het uitbetalingsgewicht

 

Heeft u nog vragen over gerelateerde onderwerpen neem dan contact op met:

jacob@eisingadvies.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *