Een nieuwe blog van Eisingadvies

Door de drukke werkzaamheden heeft de blog even op zich laten wachten. Er is voldoende te doen in aardappelland. Werken aan de robuuste rassen, kwaliteitsverbetering van vlokken- en granulaatrassen, kennisoverdracht tijdens de veredelingscursus en andere projecten maar ook data op een rij zetten om later te kunnen gebruiken. De oude oogst in de bewaring vraagt nog om aandacht maar en we zitten ook al weer midden in het nieuwe seizoen.

Eindelijk weer een blog.

Het heeft even geduurd en dat is te wijten aan de drukke werkzaamheden in de afgelopen tijd.  In 2019 ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf Jacob Eising Advies & coaching  en ik kan vaststellen dat dit een goede beslissing is geweest.  Inmiddels heb ik mogen werken aan diverse projecten. De meeste hebben betrekking op het gewas aardappel. Maar dat zal mensen die mij kennen niet verbazen. Een paar voorbeelden.

Robuuste rassen hebben de toekomst.

In de blog van 20 januari heb ik aandacht geschonken aan de nieuwe robuuste aardappelrassen. Afgelopen jaar hebben er 36 rassen op de diverse demovelden gestaan. Op een paar na, bezitten de nieuwe aardappelrassen 1 of 2 resistentiegenen. Deze robuuste rassen worden zowel gangbaar- als biologisch geteeld. Maar inmiddels worden er ook al grote hoeveelheden pootgoed geëxporteerd en zorgen in vele landen voor een nog duurzamere teelt. Ook in 2022 mag ik met ondersteuning van de Provincie Flevoland weer meehelpen aan de promotie van de robuuste rassen. Inmiddels is er net als in België een landelijke commissie gevormd die gaat zorgdragen voor een onafhankelijke beoordeling van de rassen om tot een lijst met robuuste rassen voor Nederland te komen.  Hierin zijn zowel telers als Phytophthora deskundigen vertegenwoordigd. Voor de 3 demovelden zijn er in 2022 32 rassen aangemeld. Deze rassen kunt U deze zomer op 3 verschillende locaties bekijken. De volgende data kunt u alvast noteren: 4 juli in Brabant, 11 juli in Friesland en 20 juli in Flevoland. De details over deze avondexcursies worden binnenkort door Bionext bekend gemaakt.

Demoveld in het Zuidwesten, het 1e ras is al bijna aan de maat.

Passie van de manager op het akkerbouwbedrijf bevordert de kwaliteit.

De afgelopen 2 jaar heb ik met een aantal deskundige telers en medewerkers van Aviko mogen werken aan de bewaarbaarheid van het zetmeel- en vlokkenras Saprodi. Zowel de pootgoedkwaliteit, de gehele teelt als de bewaarperiode zijn intensief gevolgd. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd welke deze winter in een door Aviko georganiseerde themamiddag over de teelt en bewaring van Saprodi aan een grote groep telers zijn gepresenteerd. Naast de kwaliteit van het pootgoed spelen de bemesting, de structuur van het perceel, de Rhizoctonia druk, voldoende tijd tussen doodspuiten en rooien, het voorzichtig rooien en inschuren, maar vooral het droogproces direct na de oogst een grote rol om te komen tot een goede kwaliteit. Wat meespeelt is dat door het late oogstmoment de temperatuur al zodanig ver gezakt is dat de droogomstandigheden en de wondheling vaak zonder het gebruik van een kachel zeer beperkt is.

Voor een goed eindresultaat zijn naast gezond pootgoed, het voorkomen van beschadiging tijdens de oogst en direct drogen na inschuren de belangrijkste factoren.

Nog steeds veel belangstelling voor de aardappelveredelingscursus.

De veredelingscursus heeft door corona even stil gelegen maar heeft dit jaar met 18 deelnemers met een zeer diverse achtergrond, weer plaats gevonden. De cursus bestaat uit 6 theorielessen, een excursie naar de WUR in Wageningen en in de zomerperiode nog een bezoek aan de NAK en een hobbykweker. De aardappelveredeling, de vererving van eigenschappen en nieuwe veredelingstechnieken staan centraal. Maar ook worden alle eigenschappen en toetsmethoden, de introductie van een ras en de keuring en vermeerdering uitgebreid behandeld.  Daarnaast zijn er dit jaar twee extra modules toegevoegd welke zijn gegeven door vakspecialisten, met als onderwerpen bodem, bemesting en vruchtwisseling en de andere module toegespitst op aardappelziekten en plagen. Mede door het enthousiasme van de groep een zeer geslaagde cursus. Naar verwachting wordt de cursus de komende winter weer georganiseerd.

Kennis kunnen we bundelen.

Bij de werkzaamheden staat kennisoverdracht en coaching centraal. Het gaat hierbij om basale aardappelkennis de vrij toegankelijk is. Veel onderzoek wordt tegenwoordig zowel nationaal als internationaal gefinancierd en uitgevoerd in een projectvorm waardoor de meeste kennis alleen maar toegankelijk is voor de deelnemende partijen. Zelfs gebeurt praktisch hetzelfde onderzoek naast elkaar zonder dat de diverse partijen dit van elkaar weten. Wat zou het mooi zijn als we de aardappelkennis verder kunnen bundelen. Gelukkig hebben we de website Kennisakker.nl, welke wordt beheerd door BO Akkerbouw en waarop veel resultaten beschikbaar komt.

Wat voor seizoen wordt 2022?

Gelukkig hebben we pas wat later kunnen poten waardoor de meeste aardappelen een redelijke start hebben. De extreme droogte tijdens het poten gaf wat problemen bij het fijn maken van het pootbed. Percelen met een mindere structuur zijn zelfs beregend. Is het toeval dat je na het pinksterweekend vooral op beregende uienpercelen water ziet staan? Structuurproblemen en daardoor stress in de planten komen steeds vaker voor. Op de themadag op het proefbedrijf van de WUR in Lelystad hebben we verschillende innovatieve oplossingen gezien die deze stress moeten verminderen. Lichtere robots die het werk uitvoeren zijn volgens diverse machine firma’s de toekomst.

Nu er op de meeste plaatsen meer dan voldoende water is gevallen liggen de schimmels op de loer. Afgelopen herfst en dit voorjaar is er uitgebreid aandacht voor resistentie management gevraagd. Vroegtijdig afdekken van afvalhopen, opslagbestrijding en het goed monitoren in de gewassen zijn hier een onderdeel van. Dit seizoen zullen we zien of dit is overgekomen.

NAK aangifte 2022

De aangiftecijfers van de NAK zijn weer bekend gemaakt. Geen grote verschuivingen. Ook tussen de marktsegmenten is er weinig verschoven. Chips iets minder, friet iets meer pootgoed. Van een paar oude rassen zoals Eba, Marfona, Ramos en Sirtema is in Nederland niets meer aangegeven. Het areaal van de robuuste rassen neemt de laatste jaren flink toe. Het areaal is tussen 2020 en 2022 toegenomen met 400 ha. Een mooie trend waardoor er zowel in het binnenland als in de vele landen waar naartoe het Nederlandse pootgoed wordt geëxporteerd meer robuuste rassen geteeld worden. Het zou mooi zijn dat deze transitie van oude naar nieuwe rassen wat sneller verloopt. Er worden nog veel te veel oude rassen geteeld die voor veel eigenschappen vatbaar zijn. Misschien missen we wel het strenge toelatingsbeleid. Er komen teveel rassen op de markt met oude genen in een nieuw jasje. Dus zonder toegevoegde waarde.

Wat het voor seizoen wordt is niet te voorspellen. Als de regen in normale hoeveelheden blijft vallen en we de schimmels met een goed management onder controle houden, komen er voldoende aardappelen. Belangrijker is dat de ze aardappelen voldoen aan de kwaliteitseisen van de markt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *